a樱花深夜福利视频

a樱花深夜福利视频

 足之三阴足内走者,谓足厥阴肝经,从足大指外侧之端,循行前行上内踝上腘〔月专〕,膝之中行,内行阴器腹胁之外行,上至乳下也;足太阴脾经,从足大指内侧之端,循内联踝膝里股内之中行,上行腹中至季胁也;足少阴肾经,从足心循内联踝足跟内侧之后行,上腹内至胸也。易见者脓熟针之,难见者用鸡翎探吐脓血。

产后如逢出痘疮,惟凭补益莫惊慌,十全大补全功效,勿用寒凉致损伤。 (方歌)胃热白虎汤,知母生用良,石膏合甘草,粳米共煎嗜。

阴痫属藏肢厥冷,偃卧拘急面白青,吐沫声微脉沈细,醒脾固真定痫灵。当散不散因虚热,柴胡四物芍归芎,生地人参柴竹叶,地骨知母芩麦冬。

按法调治,随手应效者顺;若面青唇黑,鼻流冷涕者逆。得病之由,内停湿饮,外感风邪,风湿相搏,水道不利,外攻肌表,因而作肿也,重者用疏凿饮峻攻之,轻者用茯苓导水汤和解之,若水停上攻于肺,喘急不得卧者,以苏葶丸泻之,水停中州胀满者,以舟车神佑丸攻之。

(金铃散)三棱莪术各三钱陈皮赤茯苓各五钱茴香三钱甘草二钱生槟榔枳壳各三钱麸炒□藤□青皮各四钱炒南木香三钱金铃子肉一两以上除槟榔木香不过火,余焙共为细末,每服半钱至一钱,无灰酒调服。不靥外剥为逆证,麸薄黑黯淡白凶,痂靥粘连终不脱,虽脱干枯亦死形。

然此疮成劳至易,获效甚难。如干及有脓,用猪蹄汤润洗之。

Leave a Reply